۱ - ورودی تکیه معاون الملک.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱

۲ - درهای موجود در ورودی تکیه معاون الملک برای ارتباط با کوچه های دیگر و حمام.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲

۳ - محوطه ی حیاط حسینیه ی معاون الملک<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۳

۴ - محوطه ی حیاط حسینیه ی معاون الملک. در این نما، سقف شیروانی گنبد و پنجره هایی که به فضای زینبیه باز می شوند مشاهده می شود.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۴

۵ - زینبیه. در این نما اتاقی که مدفن حسن معینی (معاون الملک) است در وسط قرار داردو توجه شما را به ساقه ی گنبد و صقف آن جلب می کنم.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۵

۶ - سقف گنبد زینبیه.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۶

۷ - سقف ورودی به تکیه ی معاون الملک.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۷

۸ - محوطه ی زینبیه. بازتاب نور از شیشه های رنگی نمای بسیار زیبایی ایجاد می کند.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۸

۹ - مدفن حسن معینی (معاون الملک). سنگ قبر بر روی زمین قرار دارد اما به علت استفاده از یک تیپ سنگ برای کف و سنگ قبر، تشخیص از کمی مشکل به نظر می رسد.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۹

۱۰ - نمای وعظ اشرف الواعظین. توضیحات این تصویر در متن قرار دارد.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۰

۱۱ - نمای رزم نمودن حضرت قاسم در کربلا. واقع در محوطه ی زینبیه.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۱

۱۲ - محوطه ی حیاط و ساختمان عباسیه<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۲

۱۳ - حیاط عباسیه. پنجره های سمت چپ به محوطه ی زینبیه باز می شوند.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۳

۱۴ - دیوار های اضلاع شمالی و شرقی عباسیه و نیم ستونی که در وسط قرار دارد.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۴

۱۵ - سر در ورودی ساختمان عباسیه.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۵

۱۶ - بخشی از موزه ی مردم شناسی استان کرمانشاه واقع در عمارت عباسیه<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۶

۱۷ - بخشی از موزه ی مردم شناسی استان کرمانشاه واقع در عمارت عباسیه<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۷

۱۸ - ایوان مقابل ساختمان عباسیه<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۸

۱۹ - نمونه ای از کاشی های منقش به صورت شاهان ایرانی. از کارهای ناپسندی که معمولاً در اماکن گردشگری ایران اتفاق می افتد تخریب آن چیزهایی است که فارغ از بد و خوب آن، به تاریخ یک ملت تعلق دارد. انگار اگر امروز چشم ناصرالدین شاه را در بیاوریم برای ناصرالدین شاه اتفاقی می افتد.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۹

۲۰ - نمونه ای از تابلوهای کاشی در حیاط عباسیه.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲۰

۲۱ - پایه ی نیم ستون واقع در گوشه ی حیاط عباسیه. یه کاشی هایی که از دیوار مقابل ریخته شده دقت فرمایید.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲۱

۲۲ - نمونه هایی از انواع کاشیکاری در حیاط عباسیه.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲۲

۲۳ - نمونه هایی از انواع کاشیکاری در حیاط عباسیه.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲۳

۲۴ - داستان زندگی حضرت یوسف در پنج پرده، در حیاط عباسیه<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲۴

۲۵ - نمونه ای از کاشی های زیبا در طرح های گل و بوته با اندازه ی بزرگ<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲۵

۲۶ - تصویر رزم حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل، کاری از محمد حسن کاشی پز تهرانی<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲۶

۲۷ - نمونه های متنوع از نقاشی های روی کاشی که مشخصاً بدون هیچ نظم خاصی در هنگام مرمت به دیوار چسبانیده شده اند.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲۷

۲۸ - داستان مختار ثقفی<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲۸

۲۹ - نمونه ای دیگر از کاشیکاری های تکیه<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲۹

۳۰ - نویسنده در مقابل در ورودی حمام حسن خان.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۳۰

تکیه معاون الملک

MoAvenolmolk Takia

 

تکیه ی معاون الملک یکی از زیباترین تکایای ایران زمین است. این تکیه غنی ترین موزه ی کاشی های مصور به حساب می آید. کاشی کاری در این تکیه بر پایه ی مضامینی از رخداد کربلا، اسطوره ها، حماسه ها، بزرگان معاصر تاریخ مشروطیت ایران، علمای دینی، شاهان و مناظر طبیعی تزئین شده است و عملاً دایرة المعارفی مصور از اعتقادات پیشینیان است.

تاریخچه

در قلب بافت قدیم شهر کرمانشاه رودخانه ای به نام آبشوران قرار دارد. در کنار این رودخانه و در مجاورت یک چشمه، حمام حسن خان واقع شده بود. احساس نیاز به وجود یک تکیه ی باشکوه برای برگزاری هرچه بهتر مراسم عزاداری، که البته بتواند در میان رقابت ها و چشم و هم چشمی های محلات مختلف برای برگزاری این مراسم، حرفی برای گفتن داشته باشد میرزا حسین خان معروف به معین الرعایا را بر آن داشت تا زمینی در کنار حمام خریداری نموده و به ساخت یک تکیه ی باشکوه اهتمام ورزد. حسین خان معین الرعایا  ساخت بنا را به حسین نقاش تهرانی و سید ابوالقاسم مانی واگذار می کند. تزئینات اولیه ی تکیه به صورت گچبری و نقاشی بود. ساخت تکیه در سال 1281 خورشیدی به اتمام رسید. به رسم آن زمان که هیئت ها در زمان عزاداری به دید و بازدید هم می رفتند، در اولین محرم تمام هیئت ها در تکیه ی میرزا حسین خان جمع آمدند. تراکم جمعیت به صورتی بود که بسیاری نتوانستند داخل تکیه شوند و از همان ابتدا، کمبود جا باعث تکدر خاطر بانی تکیه شد.

 هفت سال بعد یعنی در سال 1288 خورشیدی، در کشاکش اختلافات میان مشروطه خواهان و طرفداران حکومت استبدادی محمدعلی شاه قاجار، این تکیه که محل اجتماع طرفداران استبداد بود، توسط مشروطه خواهان به توپ بسته شد و بخش های وسیعی از آن ویران گردید و حسین خان معین الرعایا نیز توسط مردی ناشناس ترور شد. اینطور به نظر می رسد که ترور میرزا حسین خان معین الرعایا بیشتر به دلیل اختلاف او با برخی دیگر از بزرگ مالکان کرمانشاه صورت گرفته و ربط چندانی به وقایع مشروطیت نداشته است.

تکیه مدتی به همان صورت نیمه ویران باقی ماند تا اینکه برادر میرزا حسین خان به نام میرزا حسن خان معروف به معاون الملک ملکیت تکیه را از سایر برادرانش خریداری نموده و اقدام به بازسازی تکیه کرد. از آنجا که نم و رطوبتی که از زمین به دیوارها سرایت می کرد باعث صدمه ی جدی به تزئینات گچبری بنا می شد، میرزا حسن خان تصمیم گرفت برای ماندگاری و استحکام بیشتر از کاشی به جای گچبری استفاده نماید. در این راستا استادکاری به نام حسین کاشی پز تهرانی میناچی را از تهران به کرمانشاه دعوت نمود. از طرف دیگر چون مساحت تکیه جوابگوی تعداد عزاداران نبود او در دو مرحله خانه های مجاور تکیه را خریداری و به گسترش بنا اقدام نمود که ساختمان الحاقی اول را زینبیه و دومی را عباسیه نام نهاد. او جهت خطاطی اشعار و نوشته های بنا از میرزا حسن خان خطاط کزمانشاهی بهره برد و چهار سال طول کشید تا استاد کاشی پز، پخت کاشی های هر سه عمارت را به اتمام رساند. این اقدامات که در سال 1297 خورشیدی آغاز شده بود در سال 1305 یعنی پس از خلع قاجاریه و آغاز سلطنت رضا شاه پهلوی به اتمام رسید.

در سال 1313 خورشیدی انتخاب نام خانوادگی برای تمام اتباع ایرانی اجباری گردید، لذا خاندان میرزا حسن خان بر اساس سابقه ی خانوادگی، فامیل معینی را انتخاب کردند و پس از آن میرزا حسن معینی نامیده شد. همین جا لازم به ذکر است شاعر توانمند کرمانشاهی، رحیم معینی کرمانشاهی از همین خاندان و نواده ی پسری میرزا حسین خان معین الرعایا است.

با قدرت گرفتن هر چه بیشتر رضا شاه، قدرت اقتصادی، اجتماعی بسیاری از خان ها، بزرگ مالکین شهرستان ها و برخی مواجب بگیران قاجاریه رو به افول گذاشت. به طوری که تعمیرات اساسی، حفظ و نگهداری تکیه کم کم از استطاعت مالی میرزا حسن خان معینی خارج شد. از طرف دیگر به دلایل متعدد بنا نیاز به تعمیرات اساسی پیدا می کرد. ساختمان بر اساس اصول فنی ساخته نشده بود. بنا در مجاورت رودخانه و حتی پایین تر از سطح رودخانه ساخته شده بود و یک چشمه ی آب در کنار آن قرار داشت، در حالیکه عملیات زه کشی مناسب قبل از ساخت بنا انجام نشده بود و رطوبت از دیوارها بالا کشیده، باعث ایجاد ترک های فراوان و ریزش کاشی ها می شد. لذا کاشی ها را بدون هیچگونه نظم و ترتیب خاصی در انبار دپو می کردند. در برخی قسمت ها ضخامت دیوارها توان تحمل نیروهای گرانشی سقف را نداشت به طوری که بر خلاف میل میرزا حسن خان، که دوست داشت گنبد ساختمان زینبیه تماماً کاشیکاری شود، مجبور شدند گنبد را با سبک ترین مواد ماندگار موجود، یعنی حلبی پوشش دهند. از طرف دیگر میرزا حسن خان به تدریج پا به سن گذاشته بود و کبر سن و تنگنای اقتصادی اجازه نمی داد آنطور که دوست دارد به امور تکیه رسیدگی کند. لذا در اواخر عمر حسن خان، سید محمد میبدی و آقا شیخ محمد هادی جلیلی از بزرگان دینی کرمانشاه به ایشان پیشنهاد می کنند برای جلوگیری از تخریب بیشتر بنا، بخش عباسیه در اختیار مدرسه ی علوم دینی قرار گیرد تا از محل وجوهات شرعی بنا را تعمیر نمایند. پس از آن بخش عباسیه به مدت بیست سال مدرسه ی علوم دینی بود.

تکیه معاون الملک در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۵۴ با شماره ی ثبت ۹۴۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و تحویل اداره ی فرهنگ و هنر وقت شد. و از آن تاریخ به بعد کاربری خود را به عنوان تکیه برای عزاداری از دست داد و به موزه تبدیل شد.  

در طول سال ها مرمت بنا آن گونه که باید و شاید به خوبی انجام نشد. نقشه های اولیه ای وجود نداشت تا با استناد به آنها بتوان محل دقیق کاشی های کنده شده را فهمید و به همین علت بسیاری از جاها بدون کاشی ماند و کاشی های بسیاری نیز در زیرزمین و انبارها خاک خورده و می خورد. به نظر می رسد حفظ و نگهداری این اثر یگانه که بی گمان بخشی از تاریخ مصور مردمان این اقلیم در قالب هنر کاشیکاری است نیاز به همت و دلسوزی بیشتری دارد.

 

معماری

فضاهای تکیه ی معاون الملک را می توان تحت چهار قسمت معرفی نمود:

1-      صحن ورودی

برای رسیدن به صحن ورودی باید هجده پله به پایین رفت. در سمت راست صحن ورودی سقاخانه واقع شده است. در بالای لچکی سقاخانه کاشیکاری هایی است که در آن حضرت سکینه از حضرت عباس آب طلب می کند.

پس از سقاخانه زیردالانی وجود دارد که تا سال 1372 خورشیدی راه ورودی کوچه ی ایلخانی به کوچه های دیگر بوده است. در کنار این زیردالان (ساباط) در ورودی حمام حسن خان قرار دارد. بر بالای این در ورودی کاشیکاری با تصویر شیر و خورشید مشاهده می شود.

یک در کوچک نیز در کنار در ورودی اصلی قرار دارد که این در به یکی از اتاق های حسینیه باز می شود.

بر بالای دیوار حسینیه تابلوی رنگ و رو رفته ی "تکیه معاون الملک" به چشم می خورد که با ارزان ترین مصالح روز بر بالای این مکان زیبا جا خوش کرده است. چقدر زیبا تر بود اگر تابلوی این مکان و حتی ابراز مالکیت معنوی آن توسط سازمان میراث فرهنگی به وسیله ی کاشی چشم نوازی می کرد. در هر صورت تعویض روکش فلکسی تابلو با چند هزار تومان و در کمتر از یک روز قابل انجام است.

2-      حسینیه

برای رسیدن به حسینیه باید از دالانی با سقف زیبا که در دو طرف دالان دو اتاق وجود دارد عبور کرد. این دو اتاق یکی قهوه خانه و دیگری محلی برای روشن کردن شمع بوده است. یکی از این اتاق ها هم اکنون محل استقرار کارمندان میراث فرهنگی و در فصول سرد سال محل فروش بلیط و دیگری انبار است. پس از عبور از دالان ورودی به حیاط حسینیه می رسیم. این حیاط با دیوارهای بلند که عمدتاً کاشیکاری شده اند محصور شده است و حوض زیبایی در وسط حیاط قرار گرفته است.

یکی از تابلوهای کاشیکاری که در این حیاط واقع شده مجلس وعظ اشرف الواعظین است. این تابلو در ضلع جنوبی واقع شده است. در این تابلو در حالی که واعظ در حال وعظ است دسته های سینه زنی و قمه زنی و زنان روپوشیده قرار دارند. و در پایین آن زیارتنامه "وارث" قرار دارد که بخش هایی از کاشی های آن در گذر زمان مفقود گردیده اند. در این تابلو به حروف ابجد تاریخ اتمام بنا که سال 1296 خورشیدی است مشاهده می شود. به تصویر شماره 10 مراجعه کنید.

تابلوی دیگری در این حیاط وجود دارد که "عبور دادن اهل بیت از قتلگاه" است.

در اضلاع شمالی و جنوبی حیاط دو سری پله وجود دارند که برای دسترسی به طبقه ی دوم حسینیه ساخته شده اند. در ضلع شرقی یک سری پنجره (ارسی) وجود دارد که مربوط به فضای زینبیه است. در بالای این پنجره ها کاشیکاری دیگری است که دو فرشته پرچم هایی در دست دارند که بر روی آنها "یا حسین مظلوم" نوشته شده است.

ضلع شمالی حسینیه فاقد کاشیکاری است که شاید به علت تغییراتی است که بعدها در ساختمان حسینیه ایجاد کرده اند. در این ضلع اتاق بزرگی وجود دارد که اکنون سازمان میراث فرهنگی در آن کتابخانه درست کرده است.

3-      زینبیه

زینبیه تنها فضای گنبد دار تکیه معاون الملک است. این مکان دارای دو طبقه است که طبق رسوم معمول آن زمان، طبقه ی فوقانی بنا جایگاه خانم ها بوده است. در گوشه ی جنوب شرقی زینبیه اتاقی وجود دارد که آینه کاری شده است. در این اتاق قبر حسن معینی (معاون الملک) قرار دارد.

بیشترین تابلوهای مربوط به عاشورا در زینبیه قرار دارد. صحنه ی جنگ امام حسین در صحرای کربلا، آوردن اهل بیت از خرابه ( منظور از خرابه: منزل ویرانی در شهر شام – دمشق – که اهل بیت امام حسین را قبل از اینکه به نزد یزید ابن معاویه ببرند در آنجا نگاه داشتند )، رزم حضرت علی اکبر، رزم حضرت قاسم، وارد کردن اهل بیت در مجلس یزید، ظهر عاشورا و تدفین شهدای کربلا، قصاص قاتلین امام حسین توسط مختار از تابلو هایی هستند که در زینبیه مشاهده می شوند.

در قسمت فوقانی این تابلوها ترکیب بندهای محتشم کاشانی به صورت کاشی مشاهده می گردد. کاشی ها دارای ابعاد متفاوتی هستند. برخی از آنها دارای اندازه ی بزرگ 35 در 35 و برخی دیگر 25 در 25 سانتیمتر هستند. رسم بندی های زیر گنبد با طرح گل و بوته است و همگی دارای تقارن هندسی هستند. در بالای رسم بندی ها و بلافاصله در زیر گنبد، اشعار محتشم کاشانی به چشم می خورد. اندازه ی این کاشی ها 25 در 25 سانتیمتر است.

در ساقه ی گنبد و فواصل بین پنجره ها تابلوهایی از قصه های قرآنی و احادیث از جمله: واقعه ی غدیر خم، ضامن آهو، عصا انداختن حضرت موسی در دربار فرعون، تولد یکی از امامان، جنگ خیبر، معراج پیامبر و آزاد کردن سلمان از دست شیر و قربانی کردن اسماعیل توسط ابراهیم مشاهده می شود.

پنجره های موجود در ساقه ی گنبد هم نور محوطه را تامین می کنند و هم اینکه با شیشه های سفید و رنگی خود زیبایی بسیار دلپذیری به این محوطه می بخشند. تلالو رنگارنگ نوری که از این شیشه ها بر روی زمین می تابد منظره ای بسیار دلفریب ایجاد می کند.

ازاره (Ezaareh) یا بخشی از دیوار که حدفاصل زمین تا تاقچه است در زینبیه توسط کاشی های بلند به ابعاد 76 در 37 سانتیمتر پوشیده شده است. این کاشی ها ترکیبی از تصاویر بادشاهان با گل و بوته هستند. نوع دیگری کاشی با زمینه ی سبز رنگ به ابعاد 35 در 35 سانتیمتر وجود دارد که در آنها تصاویری از پادشاهان و داستان های ایرانی و حماسی مشاهده می شود. این نوع کاشی های ازاره را در محوطه ی عباسیه نیز می توان به وفور دید.

در ضلع جنوبی زینبیه دو تابلو وجود دارد که ملقمه ای از کاشی های موجود در انبار است. ظاهراً قبلاً در این مکان تابلوهای مسلم ابن عقیل و حر ابن یزید ریاحی وجود داشته است که در بازسازی مکان (نمی دانم به چه دلیل) جای خود را به این کاشی های درهم ریخته داده اند.

از نکات برجسته ی دیگر بخش زینبیه سقف زیبای گنبد است.

4-      عباسیه

حیاط بزرگ عباسیه توسط دالانی بلند از ساختمان زینبیه قابل دسترسی است. بنای اصلی عباسیه در ضلع جنوبی حیاط واقع شده است. در جلوی بنا ستون های قطوری قرار دارد که روی آنها با ترکیبی از آجر و کاشی های کوچک لاجوردی تزئین شده اند. در ضلع جنوبی، کاشی هایی آبی رنگ وجود دارد که بر روی آنها تصاویری از پادشاهان، از پادشاهان اساطیری تا آخرین پادشاه دوره ی قاجاریه ( معاصر با ساخت بنا ) بر روی این دیوار مشاهده می شود. همچنین بر روی جرزهای دیوار، کاشی های مزین به رجال معاصر و اماکن تاریخی مشاهده می گردد. از آنجایی که دیوار ضلع شمالی بر اثر رطوبت کاملاً تخریب شده و مجدداً مورد بازسازی قرار گرفته است، بسیاری از کاشی های برجسته ی لاجوردی این دیوار جابه جا و نادرست نصب شده اند.

عباسیه علاوه بر زینبیه دارای دو ورودی دیگر نیز هست که اکنون بسته هستند. یکی از این ورودی ها در ضلع شرقی حیاط واقع شده و به کوچه ی ایلخانی متصل می شود. در ضلع غربی حیاط پنجره های اتاق های ساختمان زینبیه مشاهده می شود. ضلع شمالی فاقد ساختمان است و تماماً توسط کاشی کاری در چند قاب بندی پوشیده شده اند.

در گوشه ی ضلع شمالی حیاط، نیم ستون بلندی مشاهده می شود که نیت سازنده این بوده که بر بالای آن ساعت نصب نمایند. ساعت هیچگاه بر بالای ستون نصب نشد اما این ستون زیبایی خاصی به حیاط بخشیده است. در سمت چپ ستون تابلو هایی هست که مشاغل دراویش را به تصویر کشیده و در سمت راست آن چند پرده از داستان زندگی یوسف پیامبر چشم نوازی می کند.

ضلع شرقی حیاط نیز مانند ضلع شمالی فاقد ساختمان است و دیوار با طاق نما های متعدد تزئین شده است. در این طاق نما ها نیز تابلو هایی وجود دارند. داستان سلیمان نبی از جمله ی این تابلوها است.

ساختمان عباسیه مثل بسیاری از ساختمان های عصر قاجار دارای دو طبقه و یک زیرزمین است. ظاهراً بخشی از زیرزمین کاربری قهوه خانه داشته و بخش دیگر آن به انبار کاشی های استفاده نشده اختصاص داشته است. طبقه ی دوم بنای عباسیه هم اکنون به موزه ی مردم شناسی تبدیل شده است. این موزه دارای 29 ویترین از اشیاء، صنایع دستی و پوشاک مردم منطقه است. موزه ی مردم شناسی در قیاس با موزه های مشابه در استان های دیگر، بخصوص در مقایسه با موزه ی مردم شناسی خرم آباد عملاً حرف چندانی برای گفتن ندارد.

برای رفتن به طبقه ی هم کف باید از راه پله ای که بین دو ستون بزرگ واقع شده است عبور کرد و به ایوان بزرگ و باصفایی که در مقابل ساختمان واقع شده رسید.

در مجموع می توان گفت تکیه معاون الملک مجموعه ی بی نظیری است که بعد از طاق بستان دومین جاذبه ی گردشگری داخل شهر کرمانشاه باشد، اما پر واضح است که نگهداری از چنین مجموعه هایی به بودجه ی کافی، مدیریت دقیق و دلسوز و رسیدگی هر روزه دارد.

موقعيت جغرافيايي:

استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه. " 48  '18  ْ34  شمالي و "13 '04   ْ47  شرقي. ارتفاع از سطح دريا 1375 متر.

 

نحوه دسترسي:

تکیه ی معاون الملک در مرکز شهر کرمانشاه در حد فاصل خیابان های شریعتی و حداد عادل واقع شده است.

 

امكانات رفاهي:

* سايت در اختيار سازمان ميراث فرهنگي است. براي ورود بايد بليط تهيه كرد.

* معمولاً بروشور نه به زبان فارسی و نه سایر زبان ها وجود ندارد.

* در داخل تکیه آب آشاميدني موجود است.

* كيفيت سرويس هاي بهداشتي متوسط است. توالت فرنگي وجود ندارد. 

*  پمپ بنزین و پمپ گاز در داخل شهر وجود دارد.

*  کرمانشاه شهر بزرگی است و رستوران ها و فروشگاه های متعدد وجود دارد. در فصول گرم سال مراقب ابتلا به عفونت هاي روده اي باشيد.

* کرمانشاه چندین هتل و مهمان پذیر و استراحتگاه خانه ی معلم دارد. برای ایام تعطیلات از قبل برای اقامت برنامه ریزی کنید. در غیر این صورت لازم است در چادر بخوابید. معمولاً مسافران برای اطراق شبانه منطقه ی طاق بستان را در نظر می گیرند.

* آنتن دهی تلفن همراه مطلوب است.

* پیدا کردن جای پارک مناسب در ایام شلوغ کار راحتی نیست.

* عکسبرداری و فیلمبرداری بلامانع است.

* اگر قصد عکسبرداری دارید بسته به فصل، بهترین ساعت بازدید بین یازده صبح تا دو بعد از ظهر است.

 

امنيت منطقه:

شهر کرمانشاه از امنیت قابل قبول برخوردار است. هرچند توصیه می کنم در هنگام بازدید، وسایل باارزش خود را در داخل اتومبیل نگذارید. مردم کرمانشاه مردمی خونگرم و میهمان نوازند.

 

بهترين زمان بازديد:

به طور معمول کرمانشاه تابستان های گرمی دارد. ولی در مجموع طبیعت چهارفصل کرمانشاه باعث شده تا هر فصل جذابیت خاص خودش را برای بازدیدکنندگان داشته باشد. بهترين زمان بازديد ماه های اردیبهشت، مهر و آبان است.

 

توضيحات عكس ها:

عكس شماره 1 :

ورودی تکیه معاون الملک.

عكس شماره 2 :

درهای موجود در ورودی تکیه معاون الملک برای ارتباط با کوچه های دیگر و حمام.

عكس شماره 3 :

            محوطه ی حیاط حسینیه ی معاون الملک

عكس شماره 4 :

            محوطه ی حیاط حسینیه ی معاون الملک. در این نما، سقف شیروانی گنبد و پنجره هایی که به فضای زینبیه باز می شوند مشاهده می شود.

عكس شماره 5 :

            زینبیه. در این نما اتاقی که مدفن حسن معینی (معاون الملک) است در وسط قرار داردو توجه شما را به ساقه ی گنبد و صقف آن جلب می کنم.

عكس شماره 6 :

            سقف گنبد زینبیه.

عكس شماره 7 :

            سقف ورودی به تکیه ی معاون الملک.

عكس شماره 8 :

            محوطه ی زینبیه. بازتاب نور از شیشه های رنگی نمای بسیار زیبایی ایجاد می کند.

عكس شماره 9 :

            مدفن حسن معینی (معاون الملک). سنگ قبر بر روی زمین قرار دارد اما به علت استفاده از یک تیپ سنگ برای کف و سنگ قبر، تشخیص از کمی مشکل به نظر می رسد.

عكس شماره 10 :

            نمای وعظ اشرف الواعظین. توضیحات این تصویر در متن قرار دارد.

عكس شماره 11 :

            نمای رزم نمودن حضرت قاسم در کربلا. واقع در محوطه ی زینبیه.

عكس شماره 12 :

            محوطه ی حیاط و ساختمان عباسیه

عكس شماره 13 :

            حیاط عباسیه. پنجره های سمت چپ به محوطه ی زینبیه باز می شوند.

عكس شماره 14 :

            دیوار های اضلاع شمالی و شرقی عباسیه و نیم ستونی که در وسط قرار دارد.

عكس شماره 15 :

            سر در ورودی ساختمان عباسیه.

عكس شماره 16 :

            بخشی از موزه ی مردم شناسی استان کرمانشاه واقع در عمارت عباسیه

عكس شماره 17 :

            بخشی از موزه ی مردم شناسی استان کرمانشاه واقع در عمارت عباسیه

عكس شماره 18 :

            ایوان مقابل ساختمان عباسیه

عكس شماره 19 :

            نمونه ای از کاشی های منقش به صورت شاهان ایرانی. از کارهای ناپسندی که معمولاً در اماکن گردشگری ایران اتفاق می افتد تخریب آن چیزهایی است که فارغ از بد و خوب آن، به تاریخ یک ملت تعلق دارد. انگار اگر امروز چشم ناصرالدین شاه را در بیاوریم برای ناصرالدین شاه اتفاقی می افتد.

عكس شماره 20 :

            نمونه ای از تابلوهای کاشی در حیاط عباسیه.

عكس شماره 21 :

            پایه ی نیم ستون واقع در گوشه ی حیاط عباسیه. یه کاشی هایی که از دیوار مقابل ریخته شده دقت فرمایید.

عكس شماره 22 :

            نمونه هایی از انواع کاشیکاری در حیاط عباسیه.

عكس شماره 23 :

            نمونه هایی از انواع کاشیکاری در حیاط عباسیه.

عكس شماره 24 :

            داستان زندگی حضرت یوسف در پنج پرده، در حیاط عباسیه

عكس شماره 25 :

            نمونه ای از کاشی های زیبا در طرح های گل و بوته با اندازه ی بزرگ

عكس شماره 26 :

            تصویر رزم حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل، کاری از محمد حسن کاشی پز تهرانی

عكس شماره 27 :

            نمونه های متنوع از نقاشی های روی کاشی که مشخصاً بدون هیچ نظم خاصی در هنگام مرمت به دیوار چسبانیده شده اند.

عكس شماره 28 :

            داستان مختار ثقفی

عكس شماره 29 :

            نمونه ای دیگر از کاشیکاری های تکیه

عكس شماره 30 :

            نویسنده در مقابل در ورودی حمام حسن خان.

 

 

نويسنده و عكس ها از: دكتر مسعود شهيدي

shahidi@iran-iraniha.com

تاریخ ثبت مقاله: بهمن ماه 1392

 

هرگونه كپي برداري به منظور تجاري ممنوع است. كپي برداري به منظور اشاعه فرهنگ گردشگري و با اهداف غيرتجاري درصورت اجازه مدير سايت و ذكر منبع بلامانع است.

بازديد كننده ي گرامي: در صورتي كه از تکیه معاون الملک بازديد نموديد، خواهشمند است هرگونه تغيير در مطالب مربوط به امكانات رفاهي يا ساير مواردي كه به نظرتان مي رسد را از طريق لينك نظرات به مديريت سايت اطلاع دهيد تا ديگران نيز از آن بهره مند گردند. با تشكر

 

Share

ردیفسایر جاذبه های گردشگری این استان
۱
آنوبانینی (قدیمی ترین کتیبه و نقش برجسته ایران زمین)

نظر بدهید (۲) / تعداد بازدید: ۴۷۱۳
ردیفسایر جاذبه های گردشگری ایران به ترتیب قدمت
۱
آبشار بیشه
۲
آبشار شوی ( تله زنگ )
۳
آبشار نوژیان
۴
دریاچه گهر
۵
غار سهولان
۶
غار کتله خور
۷
غار کرفتو
۸
آنوبانینی (قدیمی ترین کتیبه و نقش برجسته ایران زمین)
۹
زیگورات چغازنبیل
۱۰
تپه نوشیجان
۱۱
تخت سلیمان ( آتشکده ی آذرگشنسب )
۱۲
آرامگاه ( بقعه ) اِستِر و مُردِخای
۱۳
سازه های آبی شوشتر
۱۴
چک چک یا زیارتگاه پیر سبز
۱۵
مسجد جامع فهرج (قدیمی ترین مسجد ایران)
۱۶
سیراف
۱۷
شهر باستانی حریره، کیش
۱۸
آرامگاه فردوسی
۱۹
روستای تاریخی میمند
۲۰
قلعه فلک الافلاک
۲۱
ماسوله
۲۲
قره کلیسا
۲۳
گنبد سلطانیه
۲۴
قلعه رودخان
۲۵
کلیسای سنت استپانوس
۲۶
پل خواجو
۲۷
خانه عباسیان
۲۸
خانه ی بروجردی ها ( کاشان )
۲۹
باغ شازده
۳۰
خانه کرد ( عمارت آصف )
۳۱
تکیه معاون الملک
۳۲
آرامگاه ظهیرالدوله
۳۳
موزه ایران باستان
۳۴
خانه موزه دکتر علی شریعتی
۳۵
موزه ی مردم شناسی خرم آباد
۳۶
آب انبار سنتی کیش
۳۷
گذر هنرمندان ( کیش )
۳۸
کاریز ( شهر زیرزمینی کیش )
۳۹
باغ موزه هنر ایرانی
۴۰
تله کابین رامسر