۱ - مجموعه ی آسیاب های شوشتر، نمای غربی<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱

۲ - عکس هوایی از رودخانه کارون. ۱- بند میزان ۲- سد گرگر ۳- آسیاب های شوشتر ۴- شطیط یا چهاردانگه  ۵- گرگر یا دودانگه  ۶- رودخانه کارون  ۷ – بقایای پل تاریخی شوشتر ( عکس متعلق به Google Earth است )<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲

۳ - نمایی از بند میزان. متاسفانه در سال های اخیر وجود ریزگردها فضای منطقه را غبارآلود کرده است.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۳

۴ - نمایی از بند میزان<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۴

۵ - نمایی از بند میزان. بخش های قدیمی و مرمت شده ی بند در این عکس به خوبی مشهود است.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۵

۶ - برج کوچکی که در کنار بند میزان ساخته شده و قدمت آن به دوره ی ساسانی برمی گردد. عملکرد این برج دقیقاً مشخص نیست.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۶

۷ - نمای سد گرگر از پشت. تونل بلیتی در این عکس دیده می شود.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۷

۸ - نمای شرقی تاسیسات آسیاب های شوشتر. اماکنی که در بالای عکس می بینید منازل مسکونی مردم است. نکته ی جالبی که توجه مرا به خود جلب کرد و بخصوص در سمت چپ تصویر خودنمایی می کند میزان قابل توجهی از کوه است که توسط اسیران رومی کنده شده تا رودخانه بتواند جریان پیدا کند.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۸

۹ - نمای جنوبی آسیاب های شوشتر. این عکس از روی سد گرگر و از خیابان گرفته شده است.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۹

۱۰ - برخی از کانال ها و تاسیسات در اثر مرور زمان خراب شده اند. اما در شرایط فعلی یک خوبی دارند و آن اینکه می توانید شکل کانال ها را بدون آینکه مجبور باشید بروید توی کانال! ببینید.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۰

۱۱ - نمایی از دوپولون.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۱

۱۲ - بقایایی از تاسیسات خنک کننده ی کارخانه یخ. به سمت راست عکس دقت کنید: ظاهراً خیلی طول می کشد تا ما بیاموزیم که هر جا رسیدیم زباله های خود را نیندازیم. <br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۲

۱۳ - در هنگام پر آبی رودخانه ی کارون، آب خروجی از تونل و آبشارها بسیار زیاد است.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۳

۱۴ - نمای شمالی آسیاب های شوشتر. در این تصویر سد گرگر، نرده ها و چراغ های خیابان بالای سد و سالن کارخانه ی برق به خوبی مشاهده می شود.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۴

۱۵ - در این تصویر فشار آبی را که از یکی از تونل ها خارج می شود و پره های آسیاب را می چرخانده مشاهده می کنید.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۵

۱۶ - سیکا.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۶

۱۷ - یکی از دالان های خروجی آب. جای تیشه را بر روی دیواره می توانید ببینید.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۷

۱۸ - نمایی دیگر از سیکا<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۸

۱۹ - تصویری از ضلع غربی آسیاب های شوشتر و تاسیسات آن.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۱۹

۲۰ - تصویری از ضلع شرقی آسیاب های شوشتر و تاسیسات آن.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲۰

۲۱ - یک آسیاب که جهت آشنایی بازدیدکنندگان با نحوه ی کار آسیاب ساخته شده و در معرض دید عموم قرار داده اند. ( عکس از: سارا شفیع خانی )<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲۱

۲۲ - یک فضای آسیاب که مورد مرمت قرار گرفته تا حس و فضای آسیاب های قدیمی را برای بازدیدکنندگان ایجاد کند. ( عکس از: سارا شفیع خانی )<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲۲

۲۳ - عکس هوایی مربوط به سالیان پیش که سیل بخشی از تاسیسات آسیاب ها را به زیر آب برده است.<br/>ایران-ایرانی ها<br/>iraniraniha.com
۲۳

سازه هاي آبي شوشتر

Shushtar Historical Hydraulic System

اینجانب بسیاری از نقاط گردشگری ایران زمین را دیده ام، هرچه در توان داشتم به کار بردم تا جاذبه های گردشگری ایران را خوب بشناسم تا بتوانم آنها را به نحو شایسته به هم میهمنانم و سایر علاقه مندان بشناسانم. از میان صدها جاذبه ای که در کشور ما حرفی برای گفتن دارند، معدودی از آنها هستند که انسان را به حیرت وا می دارند و حس احترام آدمی را نسبت به پیشینیان به شدت برمی انگیزانند و بی گمان آسیاب ها و آبشارها و در مجموع سازه هاي آبي شوشتر یکی از آنهاست.

این جاذبه ی گردشگری که از مفاخر ما ایرانیان است، شاید به دلیل موقعیت جغرافیایی و شاید به دلایل دیگر مهجور مانده است و بسیارند ایرانیانی که از وجود یا کم و کیف آن بی خبرند.

 

بند ميزان  و رودخانه ي گرگر

Meezaan Dam & Gar gar River

رودخانه های بزرگ کارون، کرخه و دز که می توانند دشت وسیع خوزستان را سیراب کنند، همگی از رشته کوه های زیبای زاگرس منشاء می گیرند. در طول قرن ها، بارش باران های بهاری در این نواحی، حجم زیادی از سیلاب را روانه ی دشت خوزستان می کرد. مناطق وسیعی زیر آب می رفت و در سایر مواقع سال، بسیاری از نقاط، خشک و بی آب می ماند. با به قدرت رسیدن ساسانیان، اردشیر بابکان دستور داد تا با احداث یک مسیر فرعی، رودخانه ی کارون را در شهر شوشتر به دو قسمت تقسیم کنند. در سال 259 ميلادي شاپور اول ساساني پس از آنكه پابليوس لوسيوس والريانوس آگوستوس، امپراطور روم را در جنگ ادسا (Edessa) شكست داد، هفتاد هزار سرباز رومي و يوناني يا كشته شدند و يا به اسارت ايرانيان در آمدند. شاپور، والريانوس و بخشي از اسرا را به شهر بيشاپور فرستاد. بخش ديگري از اسرا را به شهر ديگري به نام گندشاپور ( جندي شاپور ) كه بين شهرهاي شوش و شوشتر واقع شده بود، اعزام نمود. با استفاده از نيروي كار  اسرا، يك رودخانه ي دست كن به طول 32 كيلومتر حفر گرديد تا آب رودخانه ي كارون را به دو قسمت تقسيم كنند. براي تقسيم آب، به احداث يك سد انحرافي نياز بود كه امروزه به آن بند ميزان مي گويند. اين بند بناي ارزشمندي است كه از دوره ساساني تا امروز بر جا مانده و در شمال شرقي شوشتر آب رودخانه ي كارون را به دو قسمت تقسيم مي كند. بند داراي 9 دهانه ي آب رو مي باشد و طول آن 386 متر است. كمترين ارتفاع آن چهار و نيم و بيشترين ارتفاع آن نه متر مي باشد و با مصالح ماسه سنگ، سنگ هاي صخره اي و ملات ساروج ساخته شده است. از آنجا كه ايرانيان متاخر عادت دارند تلاش ديگران را به نام خود ثبت كنند، اين بند در دوران صفويه به  بند خاقان و در دوران قاجاريه به بند محمد علي ميرزا معروف بوده و چندين بار مورد مرمت قرار گرفته است.

به نظر مي رسد تقسيم رودخانه در اين قسمت سه هدف را دنبال مي كرده است:

1-       جلوگيري از بروز سيلاب هاي شديد

2-       آب رساني به نواحي خشك و آبياري زمين هايي كه با شاخه اصلي رودخانه فاصله داشتند.

3-       ساخت آسياب هاي آبي

بند ميزان با شماره ي 2339 در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده است.

 

تونل های انتقال آب

بند میزان، رودخانه ی کارون را به دو قسمت تقسیم می کند. قسمت اصلی و اولیه به شطیط (Shotayt) يا چهار دانگه معروف است. دو سوم آب رودخانه ي كارون وارد اين بخش مي شود و شاخه ی دوم به گرگر (gar gar) یا گرگر (gor gor) يا دودانگه معروف است و يك سوم آب رودخانه ي كارون به آن هدايت مي گردد. کلمه ی گرگر یک اصطلاح عامیانه ی شوشتری است و به آبی که از بالا به پایین می ریزد، اطلاق می شود. طول رودخانه ی گرگر حدود 32 کیلومتر است که شروع آن بند میزان در شوشتر است و در بند قیر، تقريباً همزمان با رودخانه ي دز و شطيط به هم پيوسته، دوباره رودخانه ی اصلی کارون را تشكيل مي دهند. همان طور که گفته شد، این رودخانه ی 32 کیلومتری در زمان شاپور اول ساسانی و با استفاده از نیروی انسانی اسرای رومی به صورت دست کن ساخته شده است. به باور اینجانب علاوه بر نیروی کار بسیار عظيمي که برای احداث یک رودخانه ی بزرگ به کار رفته است و در برخی نقاط بستر رودخانه بیش از 50 متر از کناره های آن گودتر است، نحوه ی محاسبه و انتخاب مسیر که توالی و یکسانی جریان آب را مخدوش ننماید با امکانات محدود آن زمان بسیار شگرف می نماید. در ابتداي رودخانه ي گرگر ( حدود سيصد متر پايين تر از بند ميزان ) سدي ساخته شده است که آب رودخانه را به سه تونل هدایت می کند. این تونل ها عبارتند از:

1-       تونل شهر، که آب را به ضلع شرقی مجموعه می رساند.

2-    تونل بولیتی (Bolayti Tunnel)، که عملاً بیشترین مقدار آب از این تونل رد می شود. این تونل عملاً علاوه بر تامین آبی که برای چرخاندن چندین آسیاب لازم است، وظیفه ی انتقال آب اضافه در پشت سد را نیز به عهده دارد و به عنوان سرریز نیز عمل می کند.

3-    نیر (neyr) ، تونل های باریکی هستند که در دو طرف تونل بلیتی قرار دارند. این تونل های فرعی که عرض آنها به پهنای شانه ی انسان و ارتفاعشان تقریباً معادل قد انسان یا کوتاه تر است، مسیرهای بلندی را طی می کنند و عملکرد آنها شبیه قنات است بدون آنکه مانند قنات ها هواکش داشته باشند.

نکته ی جالب این است که از داخل همین تونل ها آب به مسیرهای مختلف هدایت می شود و نهایتاً به آسیاب های متعددی می رسد که شرحش در زیر خواهد آمد. بر روی این تونل ها سدی وجود دارد که امروز بالای آن به بخشی از خیابان تبدیل شده است. سازه های آبی شوشتر آنچنان مهجور مانده اند که ممکن است شما بدون آنکه متوجه آنها شوید از خیابان عبور کنید و این ساختار شگرف محاسبات ریاضی و مهندسی هزار و هفتصد سال پیش را نبینید.

 

آسیاب های آبی شوشتر

Shushtar Water mills

 

وقتی وارد مجموعه ی آسیاب های شوشتر می شوید، عناصر متعددی را خواهید یافت که به شرح زیر هستند:

1-    تونل های انتقال آب: علاوه بر تونل های اصلی که در بالا عرض کردم، مجموعه ی تونل های هدایت آب برای آسیاب ها مجموعه ای شگرف اند که تماماً دست کن هستند و در دل کوه به وسیله ی تیشه کنده شده اند. وقتی وارد این تونل ها می شوید، جای تیشه را بر روی بدنه و سقف تونل ها به وضوح خواهید دید. شگفت انگیز اینکه داخل این تونل ها در گرمای تابستان شوشتر خنک و قابل تحمل هستند.

2-    سد گرگر: این سد را به دلیل تاسیساتی که بعدها به مجموعه ی آسیاب های شوشتر اضافه کرده اند، عملاً نمی توانید ببینید. همین قدر می توان گفت که ارتفاع سد را در دو دوره زیاد کرده اند، یکی در دوره ی صفویه برای تسهیلات بهتر عبور و مرور و دیگر بار در دوره ی پهلوی برای امتداد دادن یکی از خیابان های اصلی شهر. آن طور که می گویند، زمانی یکی از دروازه های شوشتر بر روی این سد واقع شده بوده و به آن دروازه گرگر می گفته اند که امروزه از آن نشانی نیست.

3-    آسیاب ها: بنا به گفته ی یکی از مسئولان میراث فرهنگی، تا زمانی نه چندان دور آسیاب های شوشتر فعال بوده اند و طبق ادعای ایشان از راه های بسیار دور ( فارس! ) گندم برای آسیاب کردن به این مکان می آورده اند. هر چند این ادعا با توجه به بعد مسافت و موانع جغرافیایی و اقتصادی چندان باورپذیر نیست، اما با توجه به تعداد زیاد آسیابی که بدون صرف هزینه در این مکان فعال بوده اند، قطعاً آسیاب های شوشتر یکی از مراکز مهم تهیه ی آرد در شمال خوزستان فعلی به حساب می آمده است. به طوری که بعد از گذر زمان، دخل و تصرفاتی که در طول ایام در این مجموعه شده و سیل های متعدد، هنوز 33 آسیاب در این مجموعه قابل شناسایی است. بنابراین، این ادعا که مردم مجبور بوده اند از یک طرف گندم را وارد مجموعه کنند و از طرف دیگر ( به علت ازدحام ) آرد را خارج نمایند، بیراه و گزافه نیست. در عین حال چگونگی ساخت، نصب و نحوه ی کارکرد آسیاب ها در نوع خود منحصر به فرد بوده است. پره های آسیاب را از چوب درخت کنار (Konaar) می ساخته اند که بسیار مقاوم است و محور چرخش آن نیز برخلاف آسیاب های اروپایی، افقی بوده است. برای آگاهی بهتر به عکس شماره 21 مراجعه فرمایید.

4-    سیکا: به محلی می گویند که در گذشته کانال آب بوده است و با ارتفاع کمی در مجاورت رودخانه قرار دارد. در حال حاضر سیکا دارای یک حوض کوچک و جوی باریکی است و فضای بسیار دلنشینی است که می توانید در آن دقایقی را صرف کنید و پس از عبور از حفره های دست کن، با رودخانه عکس بگیرید. گفته می شود زمانی این مکان تفرج گاه شوشتری ها بوده  ( عکس شماره 16 )

5-    دوپولون: پل کوچک دو دهانه ای است که در قسمت غربی محوطه قرار گرفته و این قسمت را به سایر بخش های مجموعه مرتبط می سازد. مصالح به کار رفته در آن عبارتند از: سنگ، آجر پخته و ملاط ساروج.

6-       راه پله ی بخش غربی: این راه پله در گذشته برای خروج از مجموعه مورد استفاده بوده است و در حال حاضر مسدود است.

7-    چهارتاقی: چهارتاقی یا به گویش عامیانه چارتاقی به بناهایی اطلاق می شود که دارای شکل متقارن چهار وجهی با قاعده ی مربع هستند و از چهار ستون و چهار تاق تشکیل شده اند که بر روی آن سقف ( گنبدی یا ساده ) سوار شده است. قدمت چهارتاقی ها به بیش از دو هزار سال پیش برمی گردد و به نظر می رسد محلی برای نیایش میترا ( مهر ) یا نیایش زروانیان بوده است. بسیاری از چهارتاقی ها بعد از حاکمیت اسلامی تغییر کاربری دادند و به صحن اصلی مسجد یا نمازخانه تبدیل گردیدند. چهارتاقی در منتهی علیه سمت غربی مجموعه و در کنار راه پله قرار دارد و کاملاً مورد مرمت و بازسازی واقع شده است.

8-    نیروگاه برق: دومین نیروگاه برق آبی ایران در سال 1312 در این مجموعه ساخته شد. این نیروگاه موسوم به نیروگاه نمکی، برق 110 ولت تولید می نمود. در سال 1323 نیروگاه نمکی جای خود را به کارخانه ی برق مستوفی داد که اکنون بقایایی از این نیروگاه و سالن آن باقیمانده است.

9-    کارخانه یخ سازی: این کارخانه به نام کارخانه یخ جولازاده در سال 1334 ساخته شد و تا چند سال پس از انقلاب نیز فعال بوده است. بقایای تاسیسات کارخانه ی یخ سازی در ضلع غربی محوطه واقع شده است.

10-   تلمبه خانه: از سال 1341 بخشی از آب مورد نیاز شهر شوشتر را این تلمبه خانه تامین می کرده است.

 

مجموعه ی آبشارهای شوشتر در سال 1377 خورشیدی با شماره ی 2181 در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردید.

 

ثبت جهانی

این مجموعه ی بی نظیر به همراه سایر متعلقات مربوط به آن از جمله بند میزان، رودخانه ی گرگر و ...  در سال 2009 ( 5 تیر 1388 ) طی نشست سی و سوم سازمان یونسکو به عنوان دهمین مجموعه ی آثار تاریخی ایران بر اساس معیارهای یک، دو و پنج این سازمان تحت عنوان " نظام آبی تاریخی شوشتر " با شماره 1315 در فهرست آثار ماندگار جهانی ثبت گردید.

 

موقعيت جغرافيايي:

استان خوزستان، شهر شوشتر. " 42  '02  ْ32  شمالي و "31 '51   ْ48  شرقي. ارتفاع از سطح دريا 85 متر.

 

نحوه دسترسي:

سازه های آبی شوشتر تقریباً در مرکز شهر شوشتر در خیابان شریعتی، بین میدان هفده شهریور و میدان پانزده خرداد واقع شده است. برای رسیدن به شوشتر از تهران باید از شهرهای: قم، اراک، بروجرد، خرم آباد، اندیمشک و دزفول عبور نمایید.

 

امكانات رفاهي:

*  سايت در اختيار سازمان ميراث فرهنگي است. براي ورود بايد بليط تهيه كرد.

* درصورتي كه بروشور درخواست كنيد، به شما تحويل خواهند داد.

*  براي رفت و آمد ترجيحاً از خودرو كولردار استفاده نماييد.

*  پمپ بنزین و پمپ گاز در داخل شهر وجود دارد.

*  آب آشاميدني موجود است. در فصول گرم سال ترجيحاً از آب معدني استفاده كنيد.

رستوران و فروشگاه وجود دارد. خصوصاً در فصول گرم سال مراقب ابتلا به عفونت هاي روده اي باشيد.

*  شوشتر امکانات اقامتی چندانی ندارد. بخصوص در ایام نوروز به احتمال زیاد با مشکل تهیه ی هتل مواجه خواهید بود. در ایام معمولی سال، پیدا کردن جای مناسب برای کمپینگ راحت نیست.

* كيفيت سرويس هاي بهداشتي متوسط است. توالت فرنگي وجود ندارد. 

* آنتن دهی تلفن همراه مطلوب است.

* اگر به هوای گرم عادت ندارید، بازدید از شوشتر در تابستان ممکن است برایتان چندان مطلوب نباشد.

* پیدا کردن جای پارک مناسب در ایام شلوغ کار راحتی نیست.

 

امنيت منطقه:

شهر شوشتر از امنیت قابل قبول برخوردار است. هرچند توصیه می کنم در هنگام بازدید، وسایل باارزش خود را در داخل اتومبیل نگذارید. سعی کنید قبل از پایان روز در شوشتر یا یکی از شهرهای اطراف اسکان پیدا کنید. حرکت شبانه و همراه با خستگی می تواند شما را از لذت سفر محروم کند.

 

بهترين زمان بازديد:

هواي منطقه گرم و داراي غبار محلي است. از اواخر ارديبهشت تا پايان مهرماه، هوا خصوصاً براي افرادي كه به زندگي در هواي گرم و شرجي عادت ندارند گرم و آزاردهنده است، بهترين زمان بازديد از آبان ماه تا پايان فروردين ماه مي باشد. آسیاب های شوشتر در هنگام پرآبی از جلوه ای بسیار زیباتر برخوردارند. با توجه به اینکه در سال های اخیر میزان آب رود کارون کم شده است، بازدید در فصول پربارندگی جذاب تر است.

 

توضيحات عكس ها:

عكس شماره 1 :

مجموعه ی آسیاب های شوشتر، نمای غربی

عكس شماره 2 :

عكس هوایی از رودخانه کارون. 1- بند میزان 2- سد گرگر 3- آسیاب های شوشتر 4- شطیط یا چهاردانگه  5- گرگر یا دودانگه  6- رودخانه کارون  7 – بقایای پل تاریخی شوشتر ( عکس متعلق به Google Earth است )

عكس شماره 3 :

            نمایی از بند میزان. متاسفانه در سال های اخیر وجود ریزگردها فضای منطقه را غبارآلود کرده است.

عكس شماره 4 :

            نمايی از بند میزان

عكس شماره 5 :

            نمايي از بند میزان. بخش های قدیمی و مرمت شده ی بند در این عکس به خوبی مشهود است.

عكس شماره 6 :

            برج کوچکی که در کنار بند میزان ساخته شده و قدمت آن به دوره ی ساسانی برمی گردد. عملکرد این برج دقیقاً مشخص نیست.

عكس شماره 7 :

            نماي سد گرگر از پشت. تونل بلیتی در این عکس دیده می شود.

عكس شماره 8 :

            نماي شرقی تاسیسات آسیاب های شوشتر. اماکنی که در بالای عکس می بینید منازل مسکونی مردم است. نکته ی جالبی که توجه مرا به خود جلب کرد و بخصوص در سمت چپ تصویر خودنمایی می کند میزان قابل توجهی از کوه است که توسط اسیران رومی کنده شده تا رودخانه بتواند جریان پیدا کند.

عكس شماره 9 :

            نماي جنوبی آسیاب های شوشتر. این عکس از روی سد گرگر و از خیابان گرفته شده است.

عكس شماره 10 :

            برخی از کانال ها و تاسیسات در اثر مرور زمان خراب شده اند. اما در شرایط فعلی یک خوبی دارند و آن اینکه می توانید شکل کانال ها را بدون آینکه مجبور باشید بروید توی کانال! ببینید.

عكس شماره 11 :

            نمایی از دوپولون.

عكس شماره 12 :

            بقایایی از تاسیسات خنک کننده ی کارخانه یخ. به سمت راست عکس دقت کنید: ظاهراً خیلی طول می کشد تا ما بیاموزیم که هر جا رسیدیم زباله های خود را نیندازیم.     

عكس شماره 13 :

            در هنگام پر آبی رودخانه ی کارون، آب خروجی از تونل و آبشارها بسیار زیاد است.

عكس شماره 14 :

            نمای شمالی آسیاب های شوشتر. در این تصویر سد گرگر، نرده ها و چراغ های خیابان بالای سد و سالن کارخانه ی برق به خوبی مشاهده می شود.

عكس شماره 15 :

            در این تصویر فشار آبی را که از یکی از تونل ها خارج می شود و پره های آسیاب را می چرخانده مشاهده می کنید.

عكس شماره 16 :

            سیکا.

عكس شماره 17 :

            یکی از دالان های خروجی آب. جای تیشه را بر روی دیواره می توانید ببینید.

عكس شماره 18 :

            نمايي دیگر از سیکا

عكس شماره 19 :

            تصویری از ضلع غربی آسیاب های شوشتر و تاسیسات آن.

عكس شماره 20 :

            تصویری از ضلع شرقی آسیاب های شوشتر و تاسیسات آن.

عكس شماره 21 :

            یک آسیاب که جهت آشنایی بازدیدکنندگان با نحوه ی کار آسیاب ساخته شده و در معرض دید عموم قرار داده اند. ( عکس از: سارا شفیع خانی )

عكس شماره 22 :

            یک فضای آسیاب که مورد مرمت قرار گرفته تا حس و فضای آسیاب های قدیمی را برای بازدیدکنندگان ایجاد کند. ( عکس از: سارا شفیع خانی )

عكس شماره 23 :

            عکس هوایی مربوط به سالیان پیش که سیل بخشی از تاسیسات آسیاب ها را به زیر آب برده است.

 

نويسنده و عكس ها از: دكتر مسعود شهيدي

 shahidi@iran-iraniha.com

هرگونه كپي برداري به منظور تجاري ممنوع است. كپي برداري به منظور اشاعه فرهنگ گردشگري و با اهداف غيرتجاري درصورت اجازه مدير سايت و ذكر منبع بلامانع است.

بازديد كننده ي گرامي: در صورتي كه از سازه هاي آب شوشتر بازديد نموديد، خواهشمند است هرگونه تغيير در مطالب مربوط به امكانات رفاهي يا ساير مواردي كه به نظرتان مي رسد را از طريق لينك نظرات به مديريت سايت اطلاع دهيد تا ديگران نيز از آن بهره مند گردند. با تشكر

 
تاریخ ثبت مقاله: آذر ماه 1392

 

Share

ردیفسایر جاذبه های گردشگری این استان
۱
آبشار شوی ( تله زنگ )
۲
زیگورات چغازنبیل

ردیفسایر جاذبه های گردشگری ثبت شده در فهرست جهانیسال ثبت در فهرست جهانی
۱
باغ شازده1390
۲
تخت سلیمان ( آتشکده ی آذرگشنسب )1382
۳
زیگورات چغازنبیل1358
۴
سازه های آبی شوشتر1388
۵
قره کلیسا1387
۶
گنبد سلطانیه1384
۷
کلیسای سنت استپانوس1387

نظر بدهید (۱) / تعداد بازدید: ۴۹۹۴
ردیفسایر جاذبه های گردشگری ایران به ترتیب قدمت
۱
آبشار بیشه
۲
آبشار شوی ( تله زنگ )
۳
آبشار نوژیان
۴
دریاچه گهر
۵
غار سهولان
۶
غار کتله خور
۷
غار کرفتو
۸
آنوبانینی (قدیمی ترین کتیبه و نقش برجسته ایران زمین)
۹
زیگورات چغازنبیل
۱۰
تپه نوشیجان
۱۱
تخت سلیمان ( آتشکده ی آذرگشنسب )
۱۲
آرامگاه ( بقعه ) اِستِر و مُردِخای
۱۳
سازه های آبی شوشتر
۱۴
چک چک یا زیارتگاه پیر سبز
۱۵
مسجد جامع فهرج (قدیمی ترین مسجد ایران)
۱۶
سیراف
۱۷
شهر باستانی حریره، کیش
۱۸
آرامگاه فردوسی
۱۹
روستای تاریخی میمند
۲۰
قلعه فلک الافلاک
۲۱
ماسوله
۲۲
قره کلیسا
۲۳
گنبد سلطانیه
۲۴
قلعه رودخان
۲۵
کلیسای سنت استپانوس
۲۶
پل خواجو
۲۷
خانه عباسیان
۲۸
خانه ی بروجردی ها ( کاشان )
۲۹
باغ شازده
۳۰
خانه کرد ( عمارت آصف )
۳۱
تکیه معاون الملک
۳۲
آرامگاه ظهیرالدوله
۳۳
موزه ایران باستان
۳۴
خانه موزه دکتر علی شریعتی
۳۵
موزه ی مردم شناسی خرم آباد
۳۶
آب انبار سنتی کیش
۳۷
گذر هنرمندان ( کیش )
۳۸
کاریز ( شهر زیرزمینی کیش )
۳۹
باغ موزه هنر ایرانی
۴۰
تله کابین رامسر