برای مشاهد ی مطالب هر گروه بر روی نام گروه مورد نظر کلیک کنید
  • اجتماعی
  • اقتصادی ( ۰ )
  • سیاسی ( ۰ )
  • علمی
  • مذهبی ( ۱ )
  • نظامی ( ۰ )
  • ورزشی
  • هنری

برای گروه بندی بر اساس نام ، نام خانوادگی و گروه ، عنوان ستون مورد نظر را کشیده و در اینجا رها کنید
ردیفنام نام خانوادگی گروه
جستجو:
۱
جلالآل احمدادبیات
۲
صادقچوبکادبیات
۳
صدیقه (روح انگیز)سامی نژادسینما و تئاتر
۴
محمد تقیجعفریمذهبی
۵
غلامحسینبنان نوریموسیقی
۶
ویگندردریانموسیقی
۷
مرتضینی داودموسیقی
۸
قمرالملوکوزیریموسیقی

راهنمای استفاده

با احترام - دکتر مسعود شهیدی